Digitalizace DPS

Speciální návrh DPS v případech chybějící výrobní dokumentace k již navržené nebo vyrobené DPS ke které zákazník nemá výrobní dokumentaci.

Dodané podklady mohou být, motiv DPS na papíře, v souborech jako pdf, bmp apod.. Digitalizaci lze provést i z fyzicky vyrobené DPS. V extrémním případě i s osazené DPS.

Schéma zapojení a návrh motivu DPS je vytvořen v návrhovém systému PADS od firmy Mentor Graphics.

Cena digitalizace desek plošných spojů je závislá na počtu motivů převedených do elektronické podoby - například motivy DPS (jednovrstvá, dvouvrstvá), nepájivá maska, potisk atd.

Výstupem digitalizace DPS jsou vlastní soubory programu PADS, vygenerované GERBER soubory apod.

Po návrhu a kontrole motivu DPS je možné navázat na případnou výrobu DPS, nebo lze zákazníkovi dodat veškerou výrobní dokumentaci v elektronické podobě a následnou výrobu si zákazník může zajistit sám.