Vývoj elektronických zařízení / vývoj elektroniky

Provádíme zakázkový vývoj elektroniky pro různá odvětví průmyslu. Vývoj zahrnuje oblast analogové techniky, číslicové techniky až po mikroprocesorové systémy. Většinou se jedná o řídící, regulační a automatizační techniku, měření elektrických a neelektrických veličin, sběr a zpracování dat.

Zákazník si může u nás nechat navrhnout jak pouze HW část zařízení, tak kompletní vývoj i s vytvořením firmwarové aplikace v případě použití mikroprocesorů.

Jednotlivé části vývoje elektronického zařízení:

  • Návrh DPS včetně obvodového řešení - provádíme na základě zákazníkem dodaných schémat, nebo jako součást zakázkového vývoje elektronického zařízení.
  • Vývoj Firmware - pro zákaznické aplikace vytváříme jako součást zakázkového vývoje elektronického zařízení.
  • Návrh mechanických částí - provádíme včetně 3D modelování výrobků na základě zákazníkem dodaných výkresů, nebo jako součást zakázkového vývoje elektronického zařízení.
  • ES prohlášení o shodě - je dokument, kterým my jako výrobce dokladujeme, že jsme správně posoudili shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Jedná se o nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.

Vývoj elektronického zařízení zahrnuje dodání funkčního vzorku a následně prototypu elektronického zařízení. V některých jednodušších aplikacích dodáme přímo prototyp elektronického zařízení.

Následnou sériovou výrobu elektronického zařízení může zákazník nechat na naší společnosti, nebo si sériovou výrobu daného zařízení může zajistit sám.

V případě zájmu zajístíme u námi vyvinutých elektronických výrobků ve spolupráci se státní zkušebnou posouzení shody výrobku z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a elektrické bezpečnosti dle příslušných norem v ČR a vydáme jako výrobce ES prohlášení o shodě.