Návrh mechanických částí

Provádíme návrh a konstrukce mechanických částí včetně 3D modelování výrobků na základě zákazníkem dodaných výkresů, nebo jako součást zakázkového vývoje elektronického zařízení.

Návrh mechanických dílů je vytvořen v 3D CAD systému pomocí virtuálních komponent. K návrhu konstrukce zpracováváme 3D prostorový model, kde lze získat představu o budoucím výrobku a mít možnost optimálního uspořádání jeho komponent.

Dodané podklady mohou být, již zákazníkem vybrané mechanické prvky jako krabičky, rámečky apod., nebo jen nákres na papíře.

Cena návrhu mechanických dílů je závislá složitostí zadání a je určena po podrobné analýze zadání.

Výstupem návrhu konstrukce jsou mechanické a konstrukční výkresy, výkresy sestav v elektronické podobě včetně zpracování a výpočtů pevnostní analýzy konstrukce.

Po návrhu a kontrole je možné navázat na případnou výrobu konstrukčních dílů. Nebo lze zákazníkovi dodat veškerou výrobní dokumentaci v elektronické podobě a následnou výrobu si zákazník může zajistit sám.