ES prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je dokument, kterým my jako výrobce dokladujeme, že jsme správně posoudili shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Jedná se o nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.

ES prohlášení o shodě CE

Výrobce vydává ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády. Kromě vystavení prohlášení o shodě je také požadováno označit výrobek značkou CE.

Jsme schopni vydat ES prohlášení o shodě včetně CE k námi vyvinutým elektronickému zařízením ve spolupráci z elektrotechnickými zkušebními ústavy v ČR k tomuto účelu akreditovanými.

Technické požadavky na výrobky pro posouzení shody určují nařízení vlády:
- 17/2003 Sb. které stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
- 616/2006 Sb. které stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (EMC).
- 176/2008 Sb. které stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Cena ES prohlášení včetně dokumentace je určena složitostí zařízení a je vypracována po dokončení vývoje prototypu.

Výstupem je dokument ES prohlášení o shodě včetně veškerých měřících protokolů daného zařízení.